Обръщение

Администратор

Обръщение на УС на "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив" и Обединени фракции BULTRAS
Уважаеми ботевисти,
      На 03.08.2017г., в устен разговор, УС на „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив” поиска среща с УС на Сдружение "ПФК Ботев”, в качеството му на мажоритарен собственик на ПФК „Ботев” АД, с цел повдигане на въпроса за постигане на единствено важната за съществуването на ПФК „Ботев” Пловдив цел- довъшването и въвеждането в експлоатация на стадион „Христо Ботев”. В следващите дни такава ни бе отказана. 
      На 08.08.2017г. изпратихме писма по електронна поща на всеки член на УС на Сдружение "ПФК Ботев”, като коректно изчакахме 14 /четиринадесет/ дни за отговори и определяне на дата за срещата, в удобно за тях време и място. Получихме лични отговори само от двама от членовете, но не получихме конкретно предложение за провеждане на срещата.
      Днес, 27.08.2017 г., УС на „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив” се чувства задължен да уведоми членовете си за своята позиция, като формулира считаните за най-важни въпроси, които желаеше да дискутира.
1. Какво се случва с подновяването на строителството на стадион „Христо Ботев”, какви са пречките, които има и какъв според тях е начинът да се пристъпи към  изпълнението му? Проучено ли е документалното състояние на строежа, на Договора за концесия и отношенията  с Изпълнителя, Строителния надзор и Община Пловдив? Проучени ли са възможностите за поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация, както и за лицензирането му в такъв вид?
2. Направени ли са всички необходими стъпки за установяване на обстоятелствата по финансовото и правно състояние на ПФК „Ботев” АД и преценена ли е възможността за решаване на проблемите със задълженията и обвързаностите? Какво е състоянието на казуса с преструктурирането на задълженията и обявеното увеличение на капитала на ПФК „Ботев” АД? Пречка ли е всичко това за рестартиране на строителството на стадион „Христо Ботев”?
     3. Във връзка с информациите, че ще бъдат прехвърлени акциите на ПФК „Ботев” АД на г-н Георги Самуилов, проведен ли е разговор и ако не е, правени ли са опити за среща с него и изясняване на намеренията му относно издръжката на клуба и изграждането на стадион „Христо Ботев”?
     4. Проучена ли е възможността за финансиране на строежа  и реална ли е възможността за рестартиране на строителството на стадион „Христо Ботев” с постъпленията от участието ни в ЛЕ?

С уважение:

УС на "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив

Администратор

Администратор

Всички 213 новини