Извънредно ОС на КПБП

Михаил Манолов

П О К А Н А


Управителният съвет на  Сдружение Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Източен“ № 10, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе от 19. 00 часа на 10.11.2020г. в гр.Пловдив, хотел Интелкооп, при следния дневен ред:


1. Приемане на решение за разпореждане със средства, набрани в кампанията «Кауза Колежа». Одобрение за използване на средствата за кампания « Да живее Ботев Пловдив». 

2. Приемане на членове. Изключване на членове. 

3. Разни;

Михаил Манолов

Михаил Манолов

Всички 213 новини