Напомняне за Общо Събрание - 23.04.2016 год.

Васил Павлов


Управителният съвет на сдружение с не стопанска цел Клуб на привържениците на Ботев Пловдив напомня на своите членове, че на 23.04.2016 год. ще се проведе годишно Общо събрание на сдружението, от 10:00 часа в Пловдив, ул. Иван Вазов №2, ДНА при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2015 г.
2. Освобождаване на досегашния Управителен съвет.
3. Избор на нов Управителен съвет.
4. Промени в Устава на Сдружението.
5. Кауза Колежа.
6. Разни.


Също така на място ще може да станете членове на КПБП и Кауза Колежа.
Очакваме ви и благодарим за доверието!

Васил Павлов

Васил Павлов

Всички 213 новини