Отчет на членовете и приходите към 11.04.2016

Михаил Манолов

Уважаеми Ботевисти,
към 11.04.2016 г. Присъединилите се към Кауза Колежа са 1199, с което общият брой на членовете ни достигна 1449 души ( в тази бройка влизат и членовете на КПБП преди старта на кампанията)

До момента записаните хора във всичките ни пунктове са 1033, а събраната от тях сума е 24 792 лв.

Записаните онлайн са 103, а събраната сума е 3 142 лв.

Така общата събрана сума възлиза на 27 934 лв.

Направените разходи до момента са:

Карти и консумативи за печатането им - 1 562 лв.

Закупуване на служебен телефон - 30 лв.

Разпечатване на постери за обектите - 38 лв.

Разпечатване заявления за членство - 73 лв.

Знамена с рекламна цел -120 лв.

Банкови такси – 10 лв.

Така общaта сума на разходите е 1 833 лв.

Общата налична сума е в размер на 26 101 лв.

Благодарим на всички, които са съпричастни с идеята, а ако някой още се чуди защо трябва да стане част от Кауза Колежа, отговор на въпросите си може да намери тук.

Михаил Манолов

Михаил Манолов

Всички 213 новини