Важна информация относно пътуването до Стара Загора

Администратор

Скъпи ботевисти, за да не се получават неприятни моменти пред входа на стадиона в Стара Загора, искаме да Ви припомним следните изисквания към всички посетители:

- Задължително носете със себе си лична карта. Хора без лична карта няма да бъдат допускани.

- Всички родители, настойници и придружители на непълнолетни деца трябва да носят със себе си попълнена декларация. Публикуваме приложение на такава тук, за да може да я копирате и разпечатате преди пътуването до Стара Загора. (вижте най-долу) "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив" ще изиска такива да има и на входа, но нека всеки се подсигури.

- Продажбата на билети за "жълто-черните" привърженици ще протече на два етапа. Пропуските са пуснати в предварителна продажба, като могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim на цена 5 лева. В деня на мача билетите за ботевистите ще бъдат на цена 8 лева. Касите на стадиона ще бъдат отворени 2 часа преди първия съдийски сигнал.

- Бъдете на стадиона по-рано, за да избегнем струпвания пред касите и влизане на хора след първия съдийски сигнал.

Искаме да припомним също, че можете да се запишете за организираното пътуване до Стара Загора. Повече информация може да прочетете тук:

http://kpbp.bg/news/Organizirano-patuvane-do-Stara-Zagora.html

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Декларация

Долуподписаният/ата: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

адрес по л. к.: .........................................................................................................................,

дата на раждане: .....................................................................................................................

Декларирам, че съм:

• родител,

• настойник,

• попечител,

• друго лице, което полага грижи,

• придружител - пълнолетно дееспособно лице,

и като такъв нося пълна отговорност за детето:

.................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

дата на раждане: .....................................................................................................................

Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.

Организаторът на спортното мероприятие е задължен да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

гр. .................................    Декларатор: ....................

дата ...../..../...... г.


Администратор

Администратор

Всички 213 новини