Мисия

Добре дошли!

Това е официалният уебсайт на Сдружение „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“.

Нашата цел е да обединим всички привърженици на Професионален Футболен Клуб „Ботев Пловдив“.

Сдружение „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“ е създадено на 14 Декември 2013г. от 120 привърженици на Професионален Футболен Клуб „Ботев Пловдив“.

На учредителното събрание, провело се в сградата на „ДНА“, като приоритети в Устава са записани:

- създаването на регионални клонове, организиране и провеждане на публични мероприятия с цел запознаване на историята, успехите и традициите на най-стария футболен клуб
- организиране на срещи с легендите на клуба
- организиране посещения на футболни срещи
- организиране и осъществяване на издателска дейност
- производство и разпространение на спортни артикули
- подпомагане развитието ДЮШ към Професионален Футболен Клуб „Ботев Пловдив“.

Основните цели пред Сдружението са:

- да популяризира Професионален Футболен Клуб „Ботев Пловдив“
- да обединява привържениците на Професионален Футболен Клуб „Ботев Пловдив“, да защитава общите им интереси и да ги представлява пред държавни и общински органи и служби, местни и чуждестранни физически и юридически лица

- да създава условия за провеждане на футболни срещи на ПФК „Ботев Пловдив“ в дух на разбирателство между футболните привърженици , ръководните органи на ПФК „Ботев Пловдив“, органите на МВР и привържениците при спазване на законодателството в областта на провеждане на спортни мероприятия.


Всички 213 новини